WAKE UP CALL: Word jij die goedbetaalde Kapitein op het Schip van de investeerder?

Ik heb besloten tot een accentverschuiving van mijn rol als corporate finance adviseur en richt me vanaf nu specifiek ook op de managers van bedrijven die in eigendom zijn van, of gekocht gaan worden door, een private equity investeerder.

In mijn praktijk zie ik dat de managers van bestaande of toekomstige deelneming van private equity fondsen zich niet laten bijstaan door corporate finance adviseurs die juist hén specifiek begeleiden.

Het gevolg is dat ze vaak niet goed begrijpen wat er van hen verlangd wordt en ze maken er ook te weinig tijd voor. Soms lopen deals hierop stuk of wordt er een slechte investering gedaan. In ieder geval loopt het investeringsproces niet snel (genoeg) en voelt de manager zich soms opgejaagd en een speelbal van de diverse actoren in een transactie. Het gevolg kan zijn dat de manager zich achteraf niet comfortabel voelt met de gemaakte afspraken en dat kost dan weer de nodige inspanning om bij te sturen.

Deze managers zijn dé belangrijkste actor in de toekomstige creatie van de waarde in de onderneming maar vreemd genoeg moeten juist zij het vaak doen zónder eigen adviseur.

Ik kan inmiddels talloze voorbeelden van ervaringen aanhalen van situaties waar ik betrokken was als adviseur in een transactie. Soms zat ik in de rol als begeleider van een manager. Maar veel vaker zag ik als adviseur van koper of verkoper met lede ogen aan dat deze manager juist niet begeleid werd. Vanuit het perspectief van mijn ervaringen bekeken zie ik voor mezelf dan ook een sterke aanmoediging voor deze positionering in de corporate finance advies markt. Het geeft me ook de kans om toch in grotere deals mee te draaien die wat minder voor de hand liggend is gezien mijn keuze om als zelfstandig adviseur zonder partners of medewerkers te werken.

De voorbereidingen op een transactie en de eerste maanden daarna zijn cruciaal. Het is daarom goed als de manager een directe coach, sparringpartner én assistent heeft die het proces in goede banen leidt.

Bij de aanloop naar een transactie help ik dan bijvoorbeeld met het opstellen van het business plan en vertaling naar financieel model. En ik help bij het uitleggen, structureren en onderhandelen van zijn of haar inzet, investering en belang, management overeenkomst en incentive package. In de periode direct na de transactie kan ik dan bijstaan bij de implementatie van de acties en begeleiden van zijn rapportages en evaluaties richting met name de financiële stakeholders.

Jij als manager zou direct mijn opdrachtgever kunnen zijn en mij betalen. Het is ook redelijk als een inkomend private equity investeerder de kosten van de begeleiding en het advies zou betalen. Ook al is het belang deels tegenstrijdig. Mijn fee model is gebaseerd op uren maal tarief, desgewenst deels gekoppeld aan resultaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *